Ministr financí promíjí příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné události

Přinášíme Vám bližší informace z Finančního zpravodaje číslo 6/2022, ve kterém Ministerstvo financí ČR vydalo rozhodnutí o prominutí příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné události – ruské invaze na území Ukrajiny zahájené dne 24.2.2022.

Ministr financí se rozhodl využít své pravomoci a za účelem zmírnění některých sekundárních dopadů této mimořádné události na podnikatelské i nepodnikatelské subjekty v České republice, mezi něž patří
zejména výrazné zvýšení cen pohonných hmot, přistoupit k hromadnému prominutí úroku z prodlení a úroku z posečkané částky na dani z přidané hodnoty a záloh na daň silniční. Subjektům působícím v dopravě tak budou do určité míry kompenzovány zvýšené náklady na dopravu a zmírněny problémy s peněžními toky.

Celé znění ZDE >>


Chcete další informace o účetních, mzdových a daňových aktualitách? Pravidelně pro vás připravujeme online školení na všechna důležitá témata. Podívejte se na aktuální školeni >>