Překvapivě vysoká daň z nemovitosti

Daň z nemovitosti a její zvýšení letos překvapilo mnohé. Je způsobeno kombinací vyšších sazeb a obecních koeficientů. Od příštího roku přibude i inflační koeficient, což daň ještě zvýší.

Finanční úřady rozesílají informace o daních z nemovitostí pro rok 2024. Ti, kteří si zvolili zasílání e-mailem, už mají vše potřebné k platbě ve svých e-mailových schránkách. Poplatníci s platbou přes SIPO budou úhradu provádět dle podmínek České pošty. Majitelé datovek obdrží informace tam. Ostatní, bez datové schránky, e-mailového zasílání nebo SIPO, obdrží složenku poštou nejpozději do 24. května 2024.

Daň z nemovitosti a její splatnost

Daň je třeba zaplatit do konce května, překročí-li 5000 Kč, lze ji rozdělit na dvě splátky. Zemědělci a chovatelé ryb mají termín do 31. srpna a 30. listopadu, pro ostatní je to 31. května a 30. listopadu. Daň pod 30 Kč se neplatí, kromě spoluvlastnických podílů na pozemcích, kde je minimální daň 50 Kč.

Zvýšení daně

Reakce ukazují, že nová výše daně z nemovitostí překvapila mnoho poplatníků. Daň se letos pro většinu vlastníků nemovitostí zvýšila, pro některé až několikanásobně, díky zvýšení sazeb v konsolidačním balíčku a nárůstu koeficientů obcí. Daň se vypočítává jako výměra nemovitosti vynásobená příslušnými sazbami a koeficienty (základním podle velikosti obce a případně místním).

Konsolidační balíček zvýšil sazby daně na 1,8násobek a mnoho obcí upravilo koeficienty, což celkovou daň ještě zvýšilo. Na konci roku 2022 například Nymburk a Písek schválily zvýšení koeficientů od roku 2024 na 1,4, v Jihlavě se místní koeficient zvedl na 1,5 a základní se sjednotil na 4,5 pro všechny městské části, což v některých oblastech vedlo k pětinásobnému nárůstu daně oproti předchozímu roku.

Inflační koeficient

Daň z nemovitých věcí ještě poroste v důsledku zavedení inflačního koeficientu, aby se zabránilo jejímu reálnému poklesu v průběhu času. Inflační koeficient, vypočítaný jako podíl bazického úhrnného indexu k měsíci květnu předcházejícího roku a základu 100, se zaokrouhluje dolů na jedno desetinné místo. Při deflaci koeficient zůstává nezměněn, zatímco při inflaci nad 20 % se zvyšuje maximálně o 20 %. Nepočítaná inflace se přenáší do dalších let.

Zemědělské pozemky jsou z daně z nemovitostí vyjmuty, danění závisí na ocenění dle prováděcí vyhlášky k zákonu. Ceny pozemků, každoročně aktualizované podle bonity půdy, se občas inflačně zvyšují. Inflační koeficient platný od letoška je 1; reálný růst daně nastane v roce 2025. Detaily budou brzy jasné.

Kompletní znění článku naleznete ZDE.

Víte, co byste jako účetní měla vědět o DPH? Přihlaste se na naše školení!


Chcete další informace o účetních, mzdových a daňových aktualitách? Pravidelně pro vás připravujeme online školení na všechna důležitá témata. Podívejte se na aktuální školeni >>