Živnostníkem a zaměstnavatelem zároveň: Je to možné?

Lidé, kteří podnikají samostatně, mohou být také zaměstnavateli. To znamená, že jsou povinni platit sociální a zdravotní pojištění za své zaměstnance. Porušení těchto zákonem stanovených povinností je pokutováno. Je dobré mít na paměti následující informace…

Neviditelná cena zaměstnanců

Zaměstnavatelé sjednávají s pracovníky hrubou mzdu, ale náklady zaměstnavatele na mzdy jsou vyšší, protože musí odvádět povinné sociální a zdravotní pojištění za zaměstnance.

Standardní sazba sociálního pojištění činí 24,8 % a sazba zdravotního pojištění je 9 % z hrubé mzdy zaměstnance. Zaměstnanec platí také povinné pojistné, které mu je strženo z hrubé mzdy ve výši 6,5 % na sociální pojištění a 4,5 % na zdravotní pojištění. Výpočet a odvod pojistného je odpovědností zaměstnavatele.

Proto během trvání pracovního poměru zaměstnanci nemohou mít dluhy ve zdravotním a sociálním pojištění. Veškeré povinnosti týkající se platby pojistného leží na zaměstnavateli. Na co by si tedy měl dávat pozor a nenechat si uniknout?

Jak se vyhnout pokutám a penále

 1. Všichni zaměstnavatelé musí oznamovat nástup a ukončení zaměstnání do zdravotní pojišťovny a OSSZ do 8 dní. Je to důležité pro výpočet a odvod pojistného.
 2. Někteří zaměstnavatelé neplatí povinné pojistné včas, za což dostávají penále. Dlužné pojistné a penále vymáhají instituce důkladně. Neplnící zaměstnavatelé jsou častěji kontrolováni a vymáhací procedury se zrychlují, proto je promlčení pojistného nepravděpodobné.
 3. Zaměstnavatelé ve finančních problémech by měli co nejdříve řešit dluhy formou splátek. Je důležité komunikovat s příslušnými institucemi a žádat o splátkový kalendář. Plátci pojistného, kteří jednají v souladu se zákonem a včas podají žádost, mohou dostat prominutí nebo snížení penále.
 4. Někteří zaměstnavatelé mají dluhy na pojistném, penále a i přirážky. Zdravotní pojišťovna pak určuje pořadí úhrady dluhů, které je následující:
  • Pokuty
  • Přirážky k pojistnému
  • Nejstarší nedoplatky pojistného
  • Běžné platby pojistného
  • Penále
 5. Dle zákona o zdravotním pojištění platí desetiletá promlčecí lhůta pro vyměření pojistného a desetiletá lhůta pro vymáhání. Promlčení je velmi vzácné. Pokud je proveden úkon ke zjištění výše pojistného, začne nová promlčecí lhůta a během soudního řízení lhůta neběží.
 6. Zaměstnavatel, který neodvede sociální a zdravotní pojištění ve větším rozsahu, může být potrestán odnětím svobody až na 3 roky nebo zákazem činnosti (§ 241 trestního zákoníku). Jestliže zaměstnavatel dodatečně splní svou povinnost před vynesením rozsudku soudu prvního stupně, trestní odpovědnost podle § 242 zaniká.

Nedovolte, aby vás něco ve vašem podnikání překvapilo. Zakupte si školení Co by měl vědět začínající podnikatel a buďte v obraze!

Kompletní znění původního článku naleznete ZDE.


Chcete další informace o účetních, mzdových a daňových aktualitách? Pravidelně pro vás připravujeme online školení na všechna důležitá témata. Podívejte se na aktuální školeni >>