A už ho tu opět máme – milostivé léto!

Od 1. července 2023 opět začíná milostivé léto. Které dluhy stát odpustí dlužníkům tentokrát?

Co nevidět začne v pořadí už třetí milostivé léto. jako pokračovaní předešlých dvou, které se uskutečnily v roce 2022. Je to způsob, kterým stát umožňuje dlužníkům zbavit se některých dluhů. Milostivé léta I a II byly zaměřeny na dluhy, které se dostaly až do exekučního řízení. V tomto roce bude možné se zbavit dluhů na sociálním pojištění a daňových dluhů. Které konkrétně to budou?

Dluhy vůči Finanční správě

Lidé můžou požádat stát o mimořádné odpuštění tzv. příslušenství daně, pokud uhradí jistinu daně, tedy původní dluh nedoplatku na dani. Odpuštění v rámci příslušenství daně se bude týkat:

  • úroku z prodlení,
  • úroku z posečkané částky,
  • penále,
  • pokuty za opožděné tvrzení daně,
  • nákladů na řízení včetně exekučních nákladů.

Dluhy na sociálním pojištění

Pokud má dlužník dluhy u České správy sociálního zabezpečení, má nárok na odpuštění, pokud dluh vznikl do 30.9.2022. Následně pak musí požádat o odpuštění dluhu a do 30. listopadu 2023 splatit původní dluh. Tyto podmínky jsou stejné pro dluhy vůči Finanční správě i pro dluhy na sociálním pojištění. Konkrétně to jsou tyto nedoplatky:

  • penále z dlužného pojistného,
  • penále evidované příslušnou okresní správou sociálního zabezpečení k rozhodnému dni, bylo-li pojistné, které by bylo dlužným pojistným v případě jeho nezaplacení, zaplaceno nejpozději v rozhodný den,
  • částka exekučních nákladů, které byly stanoveny exekučním příkazem vydaným nejpozději v rozhodný den.

Je možné některé dluhy i splácet? A které dluhy budou odpuštěné úplně? To se dozvíte ZDE.

Pokud vás zajímá téma exekucí a insolvencí, můžete si objednat naše video školení.


Chcete další informace o účetních, mzdových a daňových aktualitách? Pravidelně pro vás připravujeme online školení na všechna důležitá témata. Podívejte se na aktuální školeni >>