Sociální zabezpečení – nejdůležitější údaje pro rok 2023

Česká správa sociálního zabezpečení opět po roce vytvořila přehled, který je takovou alfou omegou všech základních informací, se kterými se v roce 2023 ve své praxi můžete setkat. Stačí si je pouze vytisknout a dát třeba na nástěnku, nebo někam, kde je uvidíte na první pohled. Podívejme se společně na ty nejdůležitější.

SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ V ROCE 2023

Všeobecný vyměřovací základ – 38 294 Kč

Přepočítávací koeficient – 1,0530

Průměrná mzda (tj. 38 294 Kč × 1,0530) – 40 324 Kč

Max. roční vyměřovací základ pro poj. na soc. zabezpečení (tj. 48 × 40 324 Kč) – 1 935 552 Kč

ÚČAST NA NEMOCENSKÉM A DŮCHODOVÉM POJIŠTĚNÍ

Rozhodný příjem podmiňující účast zaměstnanců na nemocenském, a tedy i důchodovém pojištění, v roce 2023 činí 4 000 Kč. Účast OSVČ na nemocenském pojištění je dobrovolná.

Rozhodná částka pro povinnou účast na důchodovém pojištění u OSVČ vykonávající vedlejší činnost v roce 2023 činí 96 777 Kč.

DÁVKY NEMOCENSKÉHO POJIŠTĚNÍ

I letos došlo v oblasti dávek nemocenského pojištění ke zvýšení redukčních hranic pro stanovení denního vyměřovacího základu pro výpočet dávek nemocenského pojištění. Ty jsou pro rok 2023 následující:

I. redukční hranice1 345 Kč
II. redukční hranice2 017 Kč
III. redukční hranice4 033 Kč

DŮCHODY

Základní výměra důchodu přiznaného od 1. 1. 2023 4 040 Kč
Potřebná doba důchodového pojištění pro nárok na starobní důchod (v roce 2023)35 let

Nově bylo od ledna 2023 zavedeno tzv. výchovné. Jedná se o zvýšení starobního důchodu za výchovu dětí. Konkrétně dochází ke zvýšení procentní výměry starobního důchodu za každé dítě, které poživatel tohoto důchodu vychoval. V roce 2023 se jedná o 500 Kč za každé vychované dítě. V případě výchovy více dětí se výchovné násobí počtem těchto dětí, není zde žádný limit.

Zdá se vám toho být málo? Nezoufejte, zbytek naleznete ZDE.

Nechcete být na sledování všech aktualit a shánění informací sami? Nemusíte, máte nás. Díky členství v našem klubu budete o všem vědět mezi prvníma. Budete mít totiž jedinečný přístup ke VŠEM našim školením! Cesta do klubu vede TUDY!


Chcete další informace o účetních, mzdových a daňových aktualitách? Pravidelně pro vás připravujeme online školení na všechna důležitá témata. Podívejte se na aktuální školeni >>