Home office a finanční náhrady

Co nevidět, teda 1. ledna 2024, by měla vstoupit do platnosti novela zákoníku práce a my už teď víme, že s sebou přinese spoustu změn. Jednou z oblastí, kde změny proběhnou bude i home office, konkrétně se to bude týkat finančních náhrad.

Dva typy náhrad

I při práci z domova vám můžou vzniknout určité náklady. Náklady na elektřinu, vytápění… A tyto náklady se budou dělit na dva typy náhrad: paušální částku a náhrady nákladů, které vznikly v souvislosti s prací na dálku.

Paušální částka

Paušální částku stanoví Ministerstvo práce a sociálních věcí na základě údajů Českého statistického úřadu o spotřebě domácností upravených pro model práce na dálku, a to za jednu dospělou osobu v průměrné domácnosti v České republice za 1 hodinu. Tato částka bude náležet za každou započatou hodinu a bude se zaokrouhlovat na desetihaléře směrem nahoru.

Zaměstnavatel může zaměstnanci poskytnou i částku vyšší než tu, kterou stanovil Český statistický úřad, pokud zaměstnavatelem není stát, územní samosprávní celek, státní fond, příspěvková organizace anebo školská právnická osoba, kterou zřídily MŠMT, kraj, obec nebo dobrovolný svazek obcí podle školského zákona.

Splatnost paušální částky bude nejpozději v kalendářním měsíci, který následuje po měsíci, ve kterém na ni zaměstnanci vznikl nárok. Zaměstnanci ji tedy pravděpodobně dostanou na účet společně s výplatou.

Pokud však zaměstnavatel a zaměstnanec předem písemně sjednají, že zaměstnanci náhrada nákladů při práci z domu nebude příslušet, zaměstnanec paušální částku nedostane.

Detailní informace k paušální částce naleznete ZDE.

Zajímá vás, co dalšího přinese novela zákoníku práce? Tak to si nenechte ujít naše nové školení!


Chcete další informace o účetních, mzdových a daňových aktualitách? Pravidelně pro vás připravujeme online školení na všechna důležitá témata. Podívejte se na aktuální školeni >>