💥 ŽHAVÉ LETNÍ SLEVY 50% 💥

 NA VŠECHNA VIDEO ŠKOLENÍ

AKCE TRVÁ JEN DO KONCE ČERVENCE!!!

Použijte slevový kód:   LETO50

Informace pro poplatníky silniční daně

Zákonem č. 142/2022 Sb., který novelizoval kromě jiného zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční (dále  jen „novela“), byly provedeny změny ve zdaňování vozidel. Tento zákon nabývá účinnosti od 1.7.2022, přičemž podle přechodných ustanovení se použije za celé zdaňovací období roku 2022, tj. má zpětnou účinnost od 1.1.2022.

To znamená, že daň silniční se bude platit až za vybraná vozidla s největší povolenou hmotností 12 tun a více a jejich přípojná vozidla s největší povolenou hmotností 12 tun a více.

Novela zrušuje povinnost zaregistrování se k dani silniční. Registrační povinnost vzniklá před nabytím účinnosti novely zaniká dnem 1. ledna 2022 ze zákona. Proto poplatník nemusí za účelem zrušení registrace činit žádné úkony. Rozhodnutí o zrušení registrace se v takovém případě nevydává.

Poplatník si podá žádost o vrácení přeplatku na dani silniční.

Více informací ZDE >>


Chcete další informace o účetních, mzdových a daňových aktualitách? Pravidelně pro vás připravujeme online školení na všechna důležitá témata. Podívejte se na aktuální školeni >>