Jste jedním z těch, kteří riskují ztrátu nemovitosti? Zjistěte to nyní!

Jste vlastníkem nemovitosti? A jste řádně zapsáni v katastru? Pokud ne, majetek vám již brzy může propadnut státu.


K 1. únoru 2023 bylo v katastru nemovitostí evidováno 121 423 nedostatečně identifikovaných osob s 342 952 položkami. Jedná se dohromady o 150 559 nemovitostí (147 004 pozemků a 3555 staveb). Důvody nedostatečné identifikace majitelů spočívají v nedostatečné údržbě katastru před rokem 1989.

Kdo je nedostatečně informovaný vlastník?

Nedostatečně identifikovaným vlastníkem může být zaprvé vlastník, který nemusí být znám, protože v katastru chybí informace. Nebo zadruhé to může být osoba známa, ale katastr neobsahuje údaje k její identifikaci, jako je adresa nebo datum narození.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) sestavil seznam nemovitostí a nedostatečně identifikovaných osob podle krajů. Také vydal brožuru, kde si každý může zjistit, zda mu nepatří neznámá nemovitost. Seznamy osob podle krajů naleznete ZDE.

Přihlášení k nemovitosti je možné do 31.12.2023, poté majetek připadne státu dle občanského zákoníku.

A co dál?

Když nemovitost propadne státu, ÚZSVM ji co nejdříve předá specializovaným státním institucím, podle toho, jestli ji potřebují ke své činnosti, například zemědělské půdy půjdou pod Státní pozemkový úřad a lesní pozemky pod Lesy České republiky.

V případě propadnutí zemědělské půdy státu, Státní pozemkový úřad bude zjišťovat případné uživatele a požadovat od nich od 1. ledna 2024 náhradu za využití pozemku. Nové nájemní či pachtovní smlouvy je možné uzavírat až po tomto datu.

Kompletní informace a důležité odkazy naleznete ZDE.

Problematice nemovitostí se věnuje i naše školení NEMOVITÉ VĚCI A JEJICH NÁJEM Z DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO POHLEDU. Prozkoumejte ho!


Chcete další informace o účetních, mzdových a daňových aktualitách? Pravidelně pro vás připravujeme online školení na všechna důležitá témata. Podívejte se na aktuální školeni >>