Promlčení pohledávek

Promlčení pohledávek znamená, že po určité časové období nemůžete právně vymáhat své nároky vůči dlužníkovi, pokud dlužník vznesl námitku promlčení. Proto je důležité být aktivní a dbát na to, aby vám práva nezestárla a nebyla takto oslabena.

Co byste měli vědět o promlčení

Promlčení práva znamená, že i když právo nezaniká a dlužník může dluh splnit, může promlčením předejít jeho vymáhání u soudu. Podle zákona, pokud právo nebylo vykonáno v promlčecí lhůtě, dlužník nemusí platit. Plnil-li však dlužník po uplynutí promlčecí lhůty, nemůže požadovat vrácení toho, co plnil.
Promlčení se však nevztahuje na vlastnické právo, právo na nezbytnou cestu nebo právo na výživné, pouze na práva k jeho opětujícím platbám.
Pokud dlužník uzná dluh, promlčí se právo za deset let od uznání, nebo za deset let od konce doby, kterou si na splnění určí.

Promlčecí lhůty

Obecná promlčecí lhůta činí tři roky od prvního možného uplatnění práva. Může se ale smluvně upravit na 1 až 15 let. Pokud je dluh splatný 15. května, právo lze uplatnit od 16. května následujícího dne až do 16. května po uplynutí tří let.

Běh promlčecí lhůty se zastaví, pokud je právo uplatněno u soudu. Také, je-li právo již vykonatelné – byl navržen výkon rozhodnutí nebo nařízena exekuce.

Promlčecí lhůta nezačne běžet mezi manžely během manželství, mezi osobami žijícími v jedné domácnosti, mezi zákonnými zástupci a jejich zastoupenými (např. opatrovanec a opatrovník nebo poručenec a poručník). Ani tehdy, pokud je věřitel lstí nebo hrozbou bráněn v uplatnění práva.

Jaké je řešení?

V případě promlčení pohledávky se můžete spolehnout na dobrovolnou úhradu dluhu dlužníkem nebo na to, že dlužník neuplatní u soudu námitku promlčení, čímž může rozsudek nabýt právní moci. Notoričtí neplatiči často nereagují na žaloby a nezúčastní se soudních jednání, což umožňuje věřiteli získat rozsudek pro zmeškání.

Jak se promlčení teda vyhnout?

Jak se vyhnout promlčení pohledávky? Buďte bdělí a nečekajte na výmluvy dlužníka. Pokud není plněno řádně a včas, ihned uplatněte nárok u soudu.

I při včasném uplatnění nároků se někdy věřitelé nedočkají svých pohledávek. Může to být kvůli existenci více exekucí na dlužníka nebo kvůli jeho úpadku. V takovém případě se musíte snažit získat své peníze až je získají ostatní věřitelé nebo doufat v uspokojení pohledávky v insolvenčním řízení.

Důležitá je prověrka osoby, které poskytujete plnění. Informace získáte zdarma z insolvenčního rejstříku online nebo za malý poplatek z centrální evidence exekucí. Také je vhodné ověřit si aktiva dlužníka, například vlastnictví nemovitosti, což zlepší šance na dobytnost vaší pohledávky.

Kompletní zdění článku naleznete ZDE.

Zajímají vás také exekuce a srážky ze mzdy? V tom případě se podívejte na naše školení!


Chcete další informace o účetních, mzdových a daňových aktualitách? Pravidelně pro vás připravujeme online školení na všechna důležitá témata. Podívejte se na aktuální školeni >>