Prodali jste dům? Teď je čas správně naložit s daněmi

Prodej nemovitosti je příjmem a je daněný, ale někdy může být prodávající od daně osvobozen. Existují specifické případy, kdy se daň neplatí a kdy naopak musí být zaplacena. Podívejme se na to společně!

Daně, daně, daně…

Daň z příjmu z prodeje nemovitosti a daň z nemovitostí jsou rozdílné pojmy. Koupíte-li nemovitost v roce 2023, podáte daňové přiznání k dani z nemovitých věcí do 31. ledna 2024 a zaplatíte daň z nemovitých věcí do 31. května 2024. U daně z příjmů je situace složitější, jelikož veškerý finanční příjem by měl být zahrnut do daňového přiznání a podléhat dani. Podmínky daně z příjmů a možnosti osvobození jsou uvedeny v § 4 a § 10 zákona o daních z příjmů. U prodeje nemovitosti může být příjem často od daně osvobozen.

Kdy jste od daně osvobozeni?

Případy, kdy je prodávající osvobozen od daně z příjmů při prodeji nemovitosti:

  • Pětileté vlastnictví – Pokud vlastníte nemovitost minimálně 5 let, jste osvobozeni od daně. Platí pro nemovitosti získané do 2020. Od roku 2021 platí časový test 10 let.
  • Dvouleté bydliště – Bydliště je definováno ZDP jako místo stálého pobytu s úmyslem zdržovat se zde trvale. Pokyn GFŘ D-6 doplňuje definici stálého bytu. Máte-li v nemovitosti bydliště před prodejem, časový test se zkracuje na 2 roky.

Po celou dobu trvání příslušné lhůty (tedy 2, nebo 5 let) nesmí být nemovitost zahrnuta v obchodním majetku.

  • Družstevní byt – Při převodu členských práv družstva po dobu přes pět let nabytý příjem nepodléhá dani, stejně jako u osobního vlastnictví bytu.
  • Uspokojení bytové potřeby – Pokud do roka od prodeje využijete příjmy na své bytové potřeby, daň z příjmů neplatíte. Stejně tak, pokud jste tyto náklady uhradili v předchozím roce. Tuto skutečnost ale musíte nahlásit finančnímu úřadu.
  • Dědictví – Při prodeji děděné nemovitosti se pětiletý časový test zkracuje o dobu vlastnictví zůstavitele, pokud byl přímým příbuzným nebo partnerem. Přímí příbuzní jsou například rodiče a děti nebo prarodiče a vnuci podle § 117 občanského zákoníku.

Přiznání k dani z příjmu

Pokud nesplňujete podmínky pro osvobození od daně z příjmu, musíte státu přiznat a zdanit příjem do konce března následujícího roku po prodeji. Prohlášení podáte pomocí formuláře pro přiznání k dani z příjmů fyzických osob, příloha 2. Výdajem uvádíte zaplacenou kupní cenu a daň platíte jen z kladného rozdílu. Pokud prodáte nemovitost se ztrátou, daň platit nebudete. Do výdajů můžete započítat i náklady spojené s prodejem.

Zajímáte se o tematiku nemovitostí z daňového a účetního pohledu? Tak to je naše školení to pravé pro vás.

Kompletní znění článku a odkaz na daňové formuláře naleznete ZDE.


Chcete další informace o účetních, mzdových a daňových aktualitách? Pravidelně pro vás připravujeme online školení na všechna důležitá témata. Podívejte se na aktuální školeni >>