Příjmy osvobozené od daně – je potřeba je hlásit?

Pokud za rok 2023 máte příjmy nad 5 milionů korun, které jsou současně osvobozené od daně z příjmů fyzických osob, musíte do 2. dubna 2024 podat hlášení o těchto příjmech správci daně a to i když nemáte povinnost podávat přiznání k dani z příjmu.

Každý příjem se posuzuje individuálně, ne jako součet osvobozených příjmů. Typicky jde o příjmy z prodeje cenných papírů, podílů ve společnostech a dary od příbuzných. Správce daně si zjišťuje informace o některých příjmech sám, například z prodeje nemovitostí zapsaných v katastru nemovitostí, kde oznamovací povinnost neplatí, říká Petra Kchimel ze Samak Tax.

Oznámení lze podat písemně, ústně do protokolu nebo elektronicky přes datovou schránku, daňovou informační schránku se zaručeným podpisem či s přístupem se zaručenou identitou.

Sankce za opožděné podání

Pokud s oznámením o osvobozených příjmech musíte podat i přiznání k dani z příjmu fyzických osob, termíny jsou stejné: 2. 4. 2024 pro papírové podání, 2. 5. 2024 pro elektronické a 1. 7. 2024, pokud podává přiznání za vás váš daňový poradce.

Dodržení termínů je klíčové, neboť sankce za opožděné podání mohou být vysoké:

  • 0,1 % z neoznámené částky při opožděném podání bez výzvy od správce daně,
  • 10 % z neoznámeného příjmu po výzvě správce daně,
  • 15 %, pokud není oznámeno ani po výzvě.

Sankce se počítají z hodnoty neoznámeného či opožděně oznámeného příjmu.

Kompletní znění článku naleznete ZDE.

Díky nám můžete být pořád v obraze. Podívejte se, co pro vás máme připravené!


Chcete další informace o účetních, mzdových a daňových aktualitách? Pravidelně pro vás připravujeme online školení na všechna důležitá témata. Podívejte se na aktuální školeni >>