Další změny v zákoníku práce

Ministr práce Marian Jurečka představil novelu zákoníku práce pro větší flexibilitu v pracovněprávních vztazích. Zvyšuje konkurenceschopnost zaměstnavatelů, ale i ochranu zaměstnanců a lepší sladění práce a rodiny. Legislativa reflektuje současné potřeby trhu a vychází z jednání s odborníky, zaměstnavateli a zaměstnanci.

Změny pro rodiče

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) oznámil představení „flexibilní novely“ zákoníku práce. Je inspirovaná praxí v zemích jako Německo, Rakousko a Dánsko a má zvýšit konkurenceschopnost České republiky tím, že zmodernizuje pracovní trh. Novela klade důraz na slaďování rodinného a pracovního života pro rodiče s malými dětmi. Umožní zaměstnancům na rodičovské dovolené vykonávat svou původní práci na základě dohod. Také zaručí návrat na stejnou pracovní pozici a pracoviště do 2 let věku dítěte. Tato opatření mají posílit práva zaměstnanců a motivovat je a doplňují stávající podporu částečných úvazků a dětských skupin.

Ukončení pracovního poměru

Nová pravidla pro výpověď z práce zahrnují, že výpovědní doba začíná dnem doručení výpovědi, což umožňuje rychlejší přechod zaměstnance k novému zaměstnavateli a rychlejší obsazení pozice novým zaměstnancem. Dále je při porušení pracovní kázně nebo nesplnění požadavků zkrácena výpovědní doba na jeden měsíc.

Pokud zaměstnanec ztratí kvůli pracovnímu úrazu nebo nemoci z povolání schopnost vykonávat svou práci a jeho pracovní poměr skončí, dostane zvláštní náhradu ve výši dvacetinásobku průměrného měsíčního výdělku. Tuto náhradu zaměstnavateli uhradí pojišťovna z pojištění za škody z pracovního úrazu nebo nemoci z povolání.

Organizace pracovní doby

Nové možnosti v organizaci práce zahrnují samorozvrhování či dovolení zaměstnanci zkrátit denní odpočinek na šest hodin při mimořádných událostech. Tou může být například obnova elektrické energie, s náhradou odpočinku další den. Možnost vyplácení mzdy v cizí měně je také rozšířena.

Další změny

V rámci legislativních změn dojde k prodloužení zkušební doby, která může u řadových zaměstnanců činit až čtyři měsíce a u vedoucích až osm měsíců, pokud se na tom zaměstnanec a zaměstnavatel dohodnou. Ministerstvo práce považuje současnou dobu za nedostatečnou pro odborné pozice. Nově budou moci mladiství od 14 let v letních měsících vykonávat lehké práce i bez dokončené povinné školní docházky, což jim umožní získat pracovní zkušenosti a přivýdělek. Svaz průmyslu a dopravy ČR oceňuje tyto změny jako odpovídající potřebám trhu práce a podporující digitalizaci a zjednodušení procesů pro firmy uplatňující sociální dialog.

Kompletní tiskovou zprávu naleznete ZDE.

Víte jak je to aktuálně s dohodami o provedení práce? Podívejte se na naše školení s Ing. Růženou Klímovou.


Chcete další informace o účetních, mzdových a daňových aktualitách? Pravidelně pro vás připravujeme online školení na všechna důležitá témata. Podívejte se na aktuální školeni >>