Tropické počasí a povinnosti zaměstnavatele

V posledních dnech teploty atakují 30°C a vy sedíte v kanceláři, která je orientovaná na jižní stranu a navíc bez klimatizace. Víte, že v této situaci má zaměstnavatel vůči vám určité povinnosti? Podívejme se společně jaké…

Legislativa

V souvislosti s teplem na pracovišti můžeme nahlédnout do dvou legislativních dokumentů – do zákoníku práce a do Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. Zákoník práce nám však toho moc neřekne, ten pouze uvádí, že povinností zaměstnavatele je „vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k předcházení rizikům“. Pokud je tedy horko na pracovišti takové, že ohrožuje vaše zdraví, je povinností zaměstnavatele toto řešit. Zákon ale nestanovuje jak a kdy.

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. a jeho pozdější novely jsou už o něco konkrétnější. Tato nařízení stanovují podmínky ochrany zdraví při práci, řeší zátěž teplem na pracovišti a shrnují požadavky, které musí zaměstnavatel splnit. Logicky se nařízení vztahuje především na zaměstnání, která jsou vystavena nadměrné teplotní zátěži, jako je například práce v hlubinném dole nebo práce venku při extrémních teplotách. Nařízení ale zároveň stanovuje některá základní pravidla pro práci v kanceláři při velkém horku v létě.

Teplota na pracovišti

Teplota pro kancelářské administrativní práce s minimální pohybovou aktivitou je 20-27°C. Když teplota překročí hodnotu 27°C považuje se situace na pracovišti za zátěž. Pokud vzroste na 31°C je zaměstnavatel povinný zabezpečit zaměstnancům ochranné nápoje. Pokud teplota přesáhne 36°C musí se uplatnit režim střídání práce a bezpečnostních přestávek.

Pitný režim

Nařízení vlády 361/2007 Sb. v případě kancelářských profesí nestanovuje, konkrétně jaké ochranné nápoje je zaměstnavatel povinný obstarat, stačí když zabezpečí přístup k pitné vodě. Pokud by se však jednalo o fyzicky namáhavou práci je potřeba zajistit přírodní minerální vodu, středně mineralizovanou nebo vodu s obdobnou celkovou mineralizací. Může se jednat i o nápoj povzbuzující s nízkým obsahem cukru, např. iontový nápoj.

Klimatizace

U klimatizovaných kanceláří jsou jasně stanoveny limity pro nastavení teploty. Klimatizace by měla být nastavena přiměřeně venkovní teplotě, přičemž rozdíl mezi venkovní a regulovanou vnitřní teplotou by neměl přesáhnout 5, maximálně 6 °C. Vyšší rozdíl nadměrně zatěžuje organismus. 

Chcete vědět více ze světa zákoníku práce a jeho novely? Tak se přihlaste na naše nové školení!

Kompletní znění článku naleznete ZDE.


Chcete další informace o účetních, mzdových a daňových aktualitách? Pravidelně pro vás připravujeme online školení na všechna důležitá témata. Podívejte se na aktuální školeni >>