BLOG PRO ÚČETNÍ A PODNIKATELE

Novinky ze světa účetnictví a daní

zdanění finančních podpor
14.4. 2021

Zdanění příjmů finančních podpor poskytovaných v rámci nouzového stavu

Informace k problematice zdanění příjmů z titulu některých finančních podpor, jež jsou poskytovány fyzickým osobám v rámci nouzového stavu   Generální finanční ředitelství zaznamenalo množící se dotazy veřejnosti v souvislosti s obdrženými příjmy z titulu některých finančních podpor, jež jsou poskytovány...

Mimořádný příspěvek pro lidi v karanténě
10.4. 2021

Mimořádný příspěvek pro lidi v karanténě

Návrh MPSV – Mimořádný příspěvek pro lidi v karanténě – až 250 Kč za den Zajistí to jejich větší ochotu k testování? Návrh ministerstva práce a sociálních věcí na mimořádný státní příspěvek pro zaměstnance v karanténě s cílem zvýšit ochotu lidí k testování,...

kompenzační bonus
7.4. 2021

Kompenzační bonus pro OSVČ, DPP, DPČ a malé s.r.o.

Navýšení bonusu z 500 Kč na 1000 Kč na den bylo schváleno a platí zpětně od 1. února 2021 (účinnost novely zákona je od 24. 2. 2021). Okruh možných žadatelů je nyní větší, nově mohou žádat také lidé v úpadku, dobrovolníci v pečovatelských službách a pěstouni...

Odložení termínů některých daňových povinností
30.3. 2021

Odložení termínů některých daňových povinností

Ministerstvo financí odložilo termíny některých daňových povinností a prominutí některých správních poplatků. Například podání přiznání k dani z nemovitých věcí je letos letos fakticky odsunuto až na 1. dubna 2021. U daně z příjmů fyzických osob navíc platí, že pokud přiznání lidé...

Povinnosti zaměstnavatelů v nemocenském pojištění
30.3. 2021

Povinnosti zaměstnavatelů v nemocenském pojištění

Nemocenské pojištění provádějí pro zaměstnance okresní správy sociálního zabezpečení. Zaměstnavatelé plní v nemocenském pojištění pouze úkoly oznamovací, evidenční, při přijímání žádostí o dávky. Úkoly oznamovací Zaměstnavatel je povinen na předepsaném tiskopisu přihlásit se nejpozději do 8 kalendářních dnů od svého...

dotazy ohledně mimořádných opatření
30.3. 2021

Koronavirus – mimořádná opatření – nejčastější dotazy OSVČ na ČSSZ

Máte pochybnosti ohledně mimořádný opatření v souvislosti se sociálním pojištěním? ČSSZ připravila odpovědi na nejčastější dotazy. Najdete tam odpovědi na tyto otázky: 1) Potřebuji obecné informace, jak za stávající epidemicky nepříznivé situace jednat s ČSSZ, MSSZ Brno, PSSZ a OSSZ. 2)...

účetní a daňoví poradci
29.3. 2021

Účetní a daňoví poradci svou činnost provozovat mohou

Vládním usnesením č. 217/2021 došlo k odstranění výjimky pro provoz účetních a poradenských služeb v provozovně dle živnostenského zákona. Omezení se nicméně týká provozoven, nikoli výkonu činnosti jako takové.  Účetní a poradenské činnosti dle živnostenského zákona mohou být nadále...

karanténní příspěvek
11.3. 2021

Karanténní příspěvek – tzv. „IZOLAČKA“

Karanténní příspěvek tzv. „izolačka“ bude platit zpětně od 1. března do 30. dubna 2021. Zaměstnanci tak přísluší za každý kalendářní den, nejdéle však po dobu prvních 14 dnů trvání nařízené karantény, příspěvek ve výši až 370 Kč. Pokud by...

Finanční úřad online
9.3. 2021

Finanční úřad online

Využíváte pro svou práci finanční úřad online? V Online finančním úřadu najdete daňovou informační schránku a její modernizovanou verzi, která přináší zjednodušení, zrychlení a vyšší komfort elektronické komunikace s Finanční správou. Daňový subjekt může prostřednictvím daňové informační schránky získávat...

Podání daňového přiznání 20230
8.3. 2021

Podání daňového přiznání za rok 2020

Víte, kdo a v jakých lhůtách podává daňové přiznání k dani z příjmů? Je lepší podat přiznání v papírové podobě nebo elektronicky? Každopádně elektronicky, ušetříte především Váš čas. Navíc od letošního roku máte na podání přiznání podané elektronicky o jeden měsíc navíc....