Pracovní právo pro účetní a personalisty

Pracovní právo pro účetní a personalisty.

Základy pracovního práva by měl znát každý zaměstnavatel, ale i mzdová účetní a personalista. Tento právní obor se zabývá vztahy mezi zaměstnavateli a zaměstnanci, stanovuje základní podmínky pracovního vztahu a chrání práva obou stran. Zde jsou některé základy pracovního práva, které by měli mzdoví účetní a personalisté znát.

Pracovní smlouva

Pracovní smlouva je základním dokumentem, kterým se uzavírá pracovní vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Tento dokument musí obsahovat základní informace, jako jsou pracovní podmínky, mzda, pracovní doba a délka dovolené.

Pracovní doba

Pracovní doba je doba, po kterou je zaměstnanec povinen pracovat. V České republice je standardní pracovní doba 8 hodin denně a 40 hodin týdně. Pokud pracovník pracuje déle než stanovená pracovní doba, musí mu být přiznán příplatek za přesčas. Pracovní dobu může zaměstnavatel rozdělit do více směn.

Mzda

Mzda je odměna, kterou dostává zaměstnanec za svou práci. Mzda by měla být uvedena v pracovní smlouvě a měla by být vyplácena pravidelně a včas. Zaměstnavatel je povinen odvádět ze mzdy sociální a zdravotní pojištění a také daň z příjmu fyzických osob.

Podívejte se na komplexní mzdové výpočty, jak správně vypočítat náhrady, srážky a příplatky >>

Dovolená

Každý zaměstnanec má právo na dovolenou. V České republice je standardní dovolená 4 týdny v roce, ale zaměstnavatel může poskytnout i více dovolené. Pokud zaměstnanec dovolenou nevyčerpá, může si ji přenést na následující období.

Výpověď

Zaměstnavatel i zaměstnanec mají právo ukončit pracovní smlouvu. Výpovědní lhůta je stanovena zákonem. V případě porušení pracovní smlouvy může být pracovní vztah okamžitě ukončen bez výpovědi. Jak právně ukončit pracovní poměr si přečtěte tady >>

Diskriminace

Diskriminace v pracovním prostředí je zakázána. Zaměstnavatelé nesmějí diskriminovat zaměstnance na základě pohlaví, věku, rasového nebo etnického původu, náboženství nebo sexuální orientace. Zaměstnavatelé také musí zajistit bezpečné pracovní prostředí a dodržovat bezpečnostní předpisy.

Pracovní úrazy

Pokud dojde k pracovnímu úrazu, zaměstnavatel musí uhradit náklady na léčbu a zajistit případnou rehabilitaci. Zaměstnavatelé také musí zajistit, aby byla dodržována bezpečnostní opatření a aby pracovníci byli školeni v bezpečném manipulování s nebezpečnými látkami a nástroji.

Vše, co musíte vědět odškodňování pracovních úrazů se dozvíte tady >>

Ochrana osobních údajů

Zaměstnavatelé jsou povinni chránit osobní údaje svých zaměstnanců a dodržovat zákony o ochraně osobních údajů. Zaměstnavatelé musí zajistit, aby byla zachováno soukromí jejich zaměstnanců a aby byly jejich osobní údaje chráněny před neoprávněným přístupem.

Vše o GDPR najdete tady >>

Pracovní právo pro účetní a personalisty

Protože neznalost pracovního práva může způsobit nemalé potíže, připravili jsme pro vás přehledné školení, kde se dozvíte vše potřebné, do potřebujete jako zaměstnavatel, personalista nebo mzdová účetní vědět.

Vše, co potřebujete jako účetní nebo personalista vědět o pracovním právu se dozvíte tady >>

pracovní právo pro účetní a personalisty

Všechny účetní a mzdové novinky sledujte také na Facebooku >>


Chcete další informace o účetních, mzdových a daňových aktualitách? Pravidelně pro vás připravujeme online školení na všechna důležitá témata. Podívejte se na aktuální školeni >>