Prominutí daně z přidané hodnoty při dodání respirátorů a filtračních masek

V období ode dne 4. 4. 2021 do dne 3. 6. 2021 promíjí ministryně financí daň z přidané hodnoty za dodání vyjmenovaného zboží vymezeného v Rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události zveřejněném ve Finančním zpravodaji 16/2021 dne 9. března 2021. Původně prominutí platilo pro období od 3. 2. 2021 do 3. 4. 2021 a jen pro tuzemské dodávky. Nyní se prominutí vztahuje i na zboží z EU a z dovozu.
Odkaz na informaci GFŘ (pořízení zboží z tuzemska) – FZ 16/2021.
Odkaz na informaci GFŘ (pořízení zboží z EU a dovoz) – FZ 18/2021.

DPH byla prominuta při pořízení zboží z EU nebo dovozem ze třetích zemí u následujícího zboží:

  •  filtrační polomasky, respirátory a filtry za podmínky uskutečnění zdanitelného
    plnění v období od 14.4. do 3.6.2021
  • diagnostické prostředky pro testování COVID-19 a očkovací látky proti onemocnění
    COVID-19 za podmínky uskutečněného zdanitelného plnění od 14.4.2021 do
    31.12.2022

Výše vyjmenovaná plnění se v daňovém přiznání ani v kontrolním hlášení nevykazují.


Chcete další informace o účetních, mzdových a daňových aktualitách? Pravidelně pro vás připravujeme online školení na všechna důležitá témata. Podívejte se na aktuální školeni >>