Změny v dani z příjmů fyzických osob pro rok 2021

Zaregistrovali jste sazbu daně z příjmů fyzických osob pro rok 2021?

Superhrubá mzda

Od 1.1.2021 je zrušena superhrubá mzda, která byla navýšena o povinné pojištění placené zaměstnavatelem. Nyní bude základem daně pouze hrubá mzda.

Sazby daně příjmů fyzických osob pro rok 2021

Sazby daně z příjmů fyzických osob řeší § 16 zákona o daních z příjmů a činí:

  • 15% u základu daně do 48násobku průměrné mzdy za rok (1,701.168 Kč) resp. měsíční zálohy u základu daně do 4násobku průměrné mzdy (141.764 Kč)
  • 23% u základu daně přesahujícího 4848násobek průměrné mzdy za rok (1,701.168 Kč) resp. měsíční zálohy u základu daně do 4násobek průměrné mzdy (141.764 Kč)
  • Srážkovou daň ve výši 15% lze srážet při nepodepsaném Prohlášení k dani pouze z těchto příjmů (§6 odst. 4 ZDP) – z dohody o provedení práce, jejichž úhrnná výše u téhož plátce daně nepřesáhne za kalendářní měsíc částku 10.000 Kčnebo z příjmů, které u téhož plátce daně nepřesáhnou za kalendářní měsíc částku 3.500 Kč (tzv. příjmy ze závislé činnosti malého rozsahu)

Chcete další informace o účetních, mzdových a daňových aktualitách? Pravidelně pro vás připravujeme online školení na všechna důležitá témata. Podívejte se na aktuální školeni >>