Podání daňového přiznání za rok 2020

Víte, kdo a v jakých lhůtách podává daňové přiznání k dani z příjmů?

Je lepší podat přiznání v papírové podobě nebo elektronicky?

Každopádně elektronicky, ušetříte především Váš čas. Navíc od letošního roku máte na podání přiznání podané elektronicky o jeden měsíc navíc.

Lhůty pro podání daňového přiznání

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob se podává podle § 136 odst. 1 daňového řádu nejpozději do tří měsíců po uplynutí zdaňovacího období. Základní lhůta pro podání daňového přiznání za zdaňovací období 2020 je do 1. 4. 2021.

Změny v podávání daňového přiznání v roce 2021:

  • Zavádí se další lhůta pro daňové přiznání podané elektronicky – 4 měsíce (1. 5. 2021),
  • Nadále platí lhůta 6 měsíců pro daňového poradce a advokáta (dále jen poradce) – plná moc nemusí být uložena v 3 měsíční lhůtě u správce daně,
  • I prostřednictvím poradce může být podáno daňové přiznání ve lhůtě 3 měsíců – poradce podá do 1. 4. 2021.

Přiznání si zpracujete sami nebo požádáte daňového poradce?

Jak přiznání podat a kde?

Co je vůbec předmětem daně a do kdy se musí daň zaplatit?

Co si můžete od daně z příjmů odečíst a na jaké slevy a daňová zvýhodnění máte nárok?

Všechny odpovědi najdete tady >>


Chcete další informace o účetních, mzdových a daňových aktualitách? Pravidelně pro vás připravujeme online školení na všechna důležitá témata. Podívejte se na aktuální školeni >>