Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek – znáte dobře všechna pravidla, úskalí účtování a evidence? Udělejte si rychlý test a zjistíte, jestli neděláte některou z častých chyb.

Celý test i se správnými odpověďmi najdete tady >>

1. Jak vymezuje dlouhodobý nehmotný majetek účetní jednotka – podnikatelský subjekt?

a) podle částky stanovené zákonem o daních z příjmů

b) vnitřním předpisem

c) podle stanoviska místně příslušného správce daně

2. Je vstupní cenou hmotného majetku pořízeného úplatně podle § 29 zákona o daních z příjmů pořizovací cena?

a) ano

b) ne

3. Může být rovnoměrný odpis hmotného majetku uplatněn i v nižší sazbě, než stanoví § 31 odst. 1 zákona o daních z příjmů?

a) ano

b) ne

4. Jak se daňově odepisuje nehmotný majetek pořízený v roce 2019?

a) podle ustanovení § 32a zákona o daních z příjmů

b) účetní odpisy jsou daňovým nákladem

c) mimořádnými odpisy podle § 30a zákona o daních z příjmů

5. Může být z účetního odpisování dlouhodobého hmotného majetku vyloučena tzv. zbytková hodnota (odhadovaná prodejní cena)?

a) ano

b) ne

6. Musí obsahovat analytický účet (inventární karta) dlouhodobého hmotného majetku mimo jiné i údaje o účetním a daňovém odpisování?

a) ano

b) ne

7. Jak bude u základu daně odepisován software pořízený v roce 2022, zařazený v účetnictví v dlouhodobém nehmotném majetku?

a) účetní odpisy nejsou daňovým nákladem

b) daňovým odpisem podle § 32a zákona o daních z příjmů

c) účetní odpisy jsou daňovým nákladem

8. Musí účetní jednotka zpracovat odpisový plán pro účetní odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku?

a) ano

b) ne

9. Jaký je nárok na odpočet DPH u firemního automobilu, který je používán i mimo ekonomickou činnost plátce?

a) v plné výši

b) v poměrné výši

c) v krácené výši

d) není nárok na odpočet

10. Je stavba hmotným majetkem podle zákona o daních z příjmů až při překročení vstupní ceny 80 000 Kč?

a) ano

b) ne

Chcete znát správné odpovědi k testu Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek? Podívejte se tady >>. Jestli se chcete dozvědět vše o účtování, evidenci a daňových aspektech majetku, vše najdete ve video školení majetek 2023 >>


Chcete další informace o účetních, mzdových a daňových aktualitách? Pravidelně pro vás připravujeme online školení na všechna důležitá témata. Podívejte se na aktuální školeni >>